سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید مهذب ترابی – شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

چکیده:

صنعت برق از صنایع زیربنایی و مادری است که نقش به سزایی در توسعه اقتصادی – صنعتی کشور دارد و بخش توزیع آینه تمام عیار نتیجه سرمایه گذاری، مدیریت و عملکرد صنعت فوق می باشد . گستردگی شبکه های توزیع برق، غیر مهندسی بودن آنها، عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق، تلفات انرژی زیاد، پراکندگی تاسیسات، سرقت های برق، عدم طراحی مناسب، انحصار و عدم ا مکان ایجاد رقابت، قیمت های غیر واقعی، عدم وجود ساز و کارهای قانونی در خصوصی سازی، عدم تعیین تکلیف مالکیت تاسیسات و کمبود اعتبار و نقدینگی از عمده ترین مشکلات بخش توزیع می باشد که برای رفع معضلات فوق، راه کارهایی در قانون برنامه سوم تحت عنوان انتقال مالکیت تاسیسات برای حل مشکل قانونمندی و خصوصی سازی برای کاهش تصدی قانونمندی و خصوصی سازی برای کاهش تصدی گری دولت و ایجاد رقابت، بدون ارائه چگونگی روش جذب سرمایه های بخش خصوصی عنوان شده است . در این مقاله ضمن تشریح الزام سرمایه گذاری خارجی یا داخلی در صنعت برق، روش هایی برای جذب سرمایه گذاری در بخش توزیع ارائه می گردد .