سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل شیعه – دانشیار گروه شهر سازی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله با جستاری چند در خصوص ضرورت و اهمیت ورزش در دنیای امروز ، به مقایسه متون جهانی شهر سازی در خصوص ورزش و شرایط شهر های ام روز دنیا می پردازد و به اختصار شرایط شهر های ایران را مورد تجزیه و تحقیق قرار می دهد . مقاله در پنج قسمت تهیه شده است ، در قسمت نخست اهمیت تحرک جسمی و اجتماعی جمعیت در ارتباط به گسترش انواع فناوریهایی که زمینه های تحرک بخش زندگی جمعیت را محدود می سازد ، مو رد توجه قرار می گیرد . در قسمت دوم ساختار دیروز و امروز شهر ها از نظر تحرکات فردی و اجتماعی و نقش ورزش در آنها مورد بررسی قرار گرفته است . در قسمت سوم به بررسی معیار های شهری در خصوص کاربری های زمین ورزشی مورد توجه قرار می دهد . در قسمت چهارم شرایط شهر های ایران از نظر امکانات ورزشی مورد توجه قرار می گیرد و بالاخره در قسمت پنجم به تجزیه و تحلیل این شرایط با معیار های شهر سازی پرداخته می شود. این مقاله در نتیجه گیری مهمترین راه در زمینه آرامش اجتماعی جمعیت و سلامت فردی جمعی آنرا تحقق اهداف و معیار های ورزشی شهر سازی و توجه کامل مدیریت شهری به دستیابی به این اهداف میداند.