سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید رضا میر صانعی – مسئول گروه بررسی زمین لغزشهای معاونت آبخیزداری جهاد سازندگی
رحمت ا… کاردان – مسئول پشتیبانی فنی بانک اطلاعاتی زمین لغزشها

چکیده:

برای برنامه ریزی ملی پیش بینی و اج رای طرح های عمرانی و توسعه نیازمند به وجود اطلاعات ازمنابع آب خاک و…. می باشد ازانجایی که اجرای پروژه های مختلف نیاز به مکانهای مناسب و ایمن ازخطرات بلایای گوناگون ازقبیل سیل زمین لغزش و زلزله است لذا تهیه بانک اطلاعاتی زمین لغزشهای کشور بعنوان یکی ازپایگاه های اطلاعاتی ازنیازهای ضروری دربرنامه ریزی ملی می باشد دراین مقاله سعی شده است اطلاعات ۲۵۹۰ زمین لغزش ثبت شده دربانک اطلاعاتی زمین لغزش های کشور پس ازتهیه نقشه پراکنش زمین لغزشها ازنظر نوع حرکت دامنه ای وضعیت فعالیت سازندزمین شناسی و عوامل موثرتاثیر تغییر کاربری اراضی و … مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد