سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن قاینی صوفی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت دانشکد ه مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قاضی – استاد گروه برق

چکیده:

در این مقاله با نگرشی جدید، مروری بر روشهای مدیریت پرشدگی و همچنین قابلیتها و کاربردهای ادوات FACTS در رفع پرشدگی صورت می گیرد. امروزه مطالعات گسترده ای، در پیشگیری، کاهش و کنترل فنی و اقتصادی پرشدگی تحت عنوان مدیریت پرشدگی انجام می گیرد که بسته به ساختار بازار بکار رفته، در کشورهای مختلف جهان بسیار متنوع هستند. ادوات FACTS با کنترل پخش بار و همچنین افزایش توان انتقالی ، می توانند به عنوان ابزارهایی در اختیار روشهای مدیریت پرشدگی باشند. در مورد استفاده از ادوات FACTS در مدیریت پرشدگی به سه عامل اصلی باید توجه نمود. ابتدا باید مکان بهین ه این ادوات را در شبکه مشخص نمود، بعد از آن باید ادوات نصب شده را برای حالت بهینه تنظیم نمود و مسال ه سوم بازگشت سرمای ه این ادوات است.