سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خلیل الله قیصری – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – دانشگاه شیراز
سیداحمد جنابعالی جهرمی – دانشگاه شیراز
علیرضا خلیفه – شرکت پتروشیمی شیراز

چکیده:

خوردگی شیارچاقویی، نوع خاصی از خوردگی بین دانه ای است که در فولادهای زنگ نزن آستنیتیپایدارشده و در اثر انجام فرایند جوشکاری به وجود می آید . در این فولادها عناصر Nb و Ti با تشکیل کاربیدهای پایدار از ایجاد کاربیدهای کروم وحساسیت به خوردگی بین دانه ای ممانعت به عمل می آورد . اما در اثر جوشکاری به علت انرژی جوش، کاربیدهای عناصر پایدار در منطقه متاثر از جوش حل می شوند و حساسیت به خوردگی در منطقه نواری اطراف حوضچه جوش به علت افزایش مقدار کربن بالا می رود . مبانی تئوریک ارائه شده در توجیه این نوع خوردگی بر استدلال مذکور استوار است . در این مقاله با بررسی پدیده رشد دانه در اثر جوشکاری، مقاومت به این نوع خوردگی مورد ارزیابی قرارمی گیرد . مقاله مذکور که خود برگرفته از یک تجربه صنعتی است، سعی در تئوریزه کردن مدل جدیدی برای خوردگی شیارچاقویی با در نظر گرفتن پدیده رشد دانه دارد .