سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – شرکت توانیر
محمود جنتیان – شرکت برق منطقه ای تهران
ولی اله یعقوبی – شرکت توزیع نیرو مازندران
امیررضا شکوه فر – دانشگاه مازندران

چکیده:

در جریان بررسی تغییرات مصرف یک مجتمع صنعتی، دیماند یک دقیقه ای آن توسط یک دستگاه اندازه گیری ثبت گردیدو مقایسه بین این ارقام و رقمی که توسط دیماندمتر به عنوان دیماند این مجتمع در همان دوره زمانی ثبت گردید نشان می دهد که حداکثر دیماند یک دقیقه ای حدود ۱۰ درصد بیشتر از عددی است که دیماند متر نشان داده است . با توجه به اینکه
دیماندمترها متوسط توان لحظه ای را در یک دوره زمانی معین نشان می دهند، وجود اختلاف بین این دو رقم امری طبیعی است، اما رقم ۱۰ درصد دور از انتظار بوده است .
با توجه به اینکه دیماند مصرف، شاخص بسیار مهمی در بسیاری از مطالعات مهندسی است، لذا آگاهی از مقدار دقیق آن می تواند کمک مؤثری در طراحی، بهره برداری و بهینه سازی تجهیزات و شبکه های برق رسانی باشد . اهمیت این موضوع نگارندگان این مقاله را بر آن داشت تا تحقیقات خود را در تعداد دیگر از مصرف کنندگان برق ادامه دهند، تا یک رابطه منطقی بین دیماند مصرف، دوره زمانی اندازه گیری توسط دیماندمترها و حداکثر بار یا یک بار پیک بار پیدا نمایند که در این مقاله بخشی از نتایج این تحقیقات ارایه می گردد .