سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم کدخدایی ایلخچی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حسین رحیم پور بناب – عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی
علی کدخدایی ایلخچی – دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی نفت

چکیده:

توصیف زمینشناسی مخزن یکی ازمراحل اساسی در مطالعات توسعه ای میادین هیدروکربنی است فرایند دیاژنزی می توانند به دو صورت افزاینده و یا کاهنده کیفیت مخزنی عمل نمایند این مطالعه بر آن است که با نگرشی نوین بر فرایند انیدیتی شدن به صورت کمی به تحلیل این فرایندب رروی شاخص کیفیت مخزنی و واحدهای جریانی هیدرولیکی بپردازد. به این منظور پس از محاسبه حجم انیدریت در نقاطی ازمخزن که از آنها داده های تخلخل و تراوایی در دسترس بود سنگهای مخزن کنگان و دالان بالایی درمیدان پارس جنوبی براساس شاخص کیفیت مخزنی و واحدهای جریانی هیدرولیکی (Hydraulic flow unit) به پنج زون طبقه بندی شدند.