سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محرم مجدی – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علی ارومیه ای – استاد گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمدرضا نیکودل – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:
خصوصیات رفتاری نانوذرات در مقیاس آزمایشگاهی تابع نحوه تولید آنهاست دو روش در مقیاس آزمایشگاهی برای تهیه نانوذرات معدنی وجود دارد که شامل روش تجزیه شیمیایی و روش خردایش مکانیکی می شود در روش تجزیه شیمیایی شیوه های متعددی از جمله روش قوس پلاسمایی رسوب بخار شیمیایی و رسوب الکتریکی ذنبال می شوند اما در روش خردایش مکانیکی از یک شیوه و آن هم استفاده از آسیاب گلوله ای است. بدین ترتیب با پودر کردن ماده معدنی مورد نظر می توان نانوذرات را با شرایط طبیعی خود تولید کرد امتیاز این روش نسبت به روش شیمیایی حفظ ترکیب شیمیایی و کانی شناسی سنگ اولیه تولید ذرات در حجم انبوه و هزینه کم و قابلیت تولید نانوذرات در اندازه های متفاوت می باشد با استفاده میکروسکوپ الکترونی FESEM و آزمایشهای XRD ، XRF ، DLS و BET می توان از تهیه مواد در مقیاس نانو اطمینان حاصل نموده و خصوصیات رفتاری آنها را مطالعه کرد که در این مقاله نتایج روش ها و آزمایشات مذکور بر روی نانوذرات آورده شده است. در این مطالعه خصوصیات رفتاری نانوذرات تهیه شده از دو ماده معدنی سیلیس و کائولینیت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند نتایج حاصله نشان می دهند که سطح ویژه نمونه سیلیس و کائولینیت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند نتایج حاصله نشان می دهند که سطح ویژه نمونه سیلیس و مائولینیت قبل و بعد از آسیاب شدن به ترتیب بیش از ۳ و در حدود ۸ برابر شدند همچنین نتایج بیانگر این مطلب است که بیش از ۹۵% ذرات تولید شده از روش خردایش مکانیکی به مقیاس نانومتر (کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر) رسیده و پتانسیل پایداری سوسپانسیون آنها در محدوده های پایدار قرار دارد نتایج آنالیزهای شیمیایی نیز نشان دادند که ترکیب شیمیایی ذرات قبل ئ بعد از خردایش ثابت باقی می ماند.