سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن شفیعی خور – مرکز تحقیقات نیرو – بخش برق گروه ماشین های الکتریکی تهران – ایران
همایون حائری – مرکز تحقیقات نیرو – بخش برق گروه ماشین های الکتریکی تهران – ایران

چکیده:

گوه های نصب شده در روتور توربوژنراتورها که بیشتر به عنوان نگهدارنده سیم پیچ های روتور در مقابل نیروهای گریز از مرکز از آنها استفاده می شود ، می توانند نقش بسیار ارزشمندی را در افزایش قابلیت های اطمینان ژنراتور و حتی سیستم داشته باشند , به طوری که به نظر می رسد در سیستم های پیشرفته و به هم پیوسته شرایط انواع میرایی ، نوسانات و دینامیک سیستم به شکلی در طراحی دمپر و گوه های مذکور گنجانیده می شود . در این مقاله با بررسی نقش میرایی گوه ها در مقابل گشتاورهای متناوب هارمونیکی ناشی از رفتار دینامیکی شبکه به دیدگاه ها و قابلیت های جدید در طراحی گوه های توربوژنراتورپرداخته خواهد شد .