سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،
مرتضی صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
بتول صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی طویلی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده:

از مجموع مراتع کشور سالانه ده میلیون تن علوفه تولید می شود .(معادل شش میلیون تن TDN این در حالی است که نیاز علوفه ای دام وابسته به علوفه تولیدی مراتع ،سالانه ۳۴ میلیون تن (معادل۲۰-۱۸ میلیون تن TDN می باشد .واضح است که علوفه تولیدی مراتع تنها جوابگوی کمتر از یک سوم دام موجود در مراتع می باشد .طرح تعادل دام ومرتع که پس از گذشت دهها سال از اجرای آن، بیشتر تعادل دامدار و مرتع بوده و هنوز ما شاهد تعادل دام و مرتع به معنای واقعی نبوده ایم که این دلایل خاص خود را دارد که به تفضیل در مورد آن بحث خواهیم کرد.یکی از ایده های نوینی که در صورت گسترش آن در مناطق مختلف آب و هوایی ایران می تواند نقش مهمی در اجرای واقعی تعادل دام و مرتع در ایران باشد ،تولید علوفه به روش آب کشت(هیدروپونیک)می باشد .در این روش که در واقع تولید علوفه در خارج از خاک وبستر کشت انجام می شود،در یک دوره هشت روزه در فضایی به وسعت ۳۳ متر مربع روزانه یک تن علوفه سبز تولید می شود. علاوه بر سایر مزیت های این روش در مناطق خشک ونیمه خشک ،تولید علوفه سبز در تمام فصول سال برای دام نشان داده که این روش برای تولید علوفه و تأمین کمبود علوفه جهت اجرای طرح تعادل دام و مرتع در این مناطق مطلوب می باشد.