سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد عبیات – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مسیح افقه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

مطالعات انجام شده، برای اولین بار نشان می دهد که در زیرپهنه لرستان، سازند تاربور با لیتولوژی و فونای مشخص ماستریشین به صورت زبانه ای محلی در بین رسوبات آواری کنگلومرایی قاعده سازند امیران قرار گرفته است که قطعا سن بخش زیرین سازند امیران را ماستریشین معرفی می نماید . بنابراین از نظر وضعیت چینه شناسی (Stratigraphic position) ، سازند تاربور روی سازند امیران قرار نداشته، بلکه بخشی از سازند تاربور به صورت زبانه ای و به صورت جانبی (Lateral) و بین لایه ای (Inter bedding) در بین لایه های بخش زیرین سازند امیران رسوب نموده است . مطالعه لیتواستراتیگرافی، میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس های برش ها یاد شده، مسائل مطروحه فوق را تایید می نماید . با توجه به تجمع فسیلی موجود، سن سازند تاربور در شمال باختری و جنوب خاوری خرم آباد، ماستریشین میانی تا پسین می باشد .