سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین ذگردی – استادیار بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
فرید خوش الحان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به انتخاب افراد و تشکیل حوزه جفت گیری از دیدگاه دیگری نگریسته شده و موضوع انتخاب والدین برای تولید فرزندان و اعمال عملگرها با توجه به ماهیت آنها مطرح شده است. برای سنجش کارایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، الگوریتم فوق بر روی توابع مبنایی که در این زمینه وجود دارد آزمایش شد. مقایسه نتایج با نتایج حاصل از به کارگیری الگوریتم ژنتیک کلاسیک بیانگر برتری عملکرد الگوریتم پیشنهادی میباشد.