سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی عبدلی – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

توجه به مسایل زیست محیطی در سطح جهان پس از تشدید فعالیتهای آلوده کننده در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی آغاز گردیده است و با برگزاری اولین کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در سال ۱۹۷۰، مقوله محیط زیست و حفاظت از آن در کانون توجهات بین‏المللی قرار گرفته است.
یکی از بزرگترین مسائل جامعه جهانی، موضوع گرمایش جهانی و پیامدهای آن بر زندگی و فرآیند توسعه در جوامع انسانی است. در مقاله حاضر ضمن بررسی گازهای مهم گلخانه‏ای در جهان و نقش و اهمیت آنها در فرآیند گرمایش جهانی، به سهم هریک از بخش‏های خانگی -تجاری، صنایع،‌ حمل و نقل،‌ کشاورزی و برق در تولید و انتشار آن گازها در کشور پرداخته می‏شود و در نهایت راهبردهای مقابله با سیاستهای جهانی در رابطه با گرمایش جهانی مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد. براساس نتایج بدست آمده بخش حمل و نقل بیشترین سهم را در تولید دی اکسیدکربن، متان و اکسیدهای نیتروژن داشته و بخش کشاورزی با ۹/۳ درصــد سهم در تـــولید۲CO ، بخش خانگی –تجاریبا ۹۲/۴ درصد سهم در تولید متان و بخش کشاورزی با ۵۷/۷ درصد سهمدر تولید اکسیدهای نیتروژن در کشور در سال ۱۳۷۶کمترین نقش را در تولید این آلاینده‏ها داشته‏اند.