سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهسا شفیع سلطانی – شرکت تولیدی آرد تک کرج
فرشته شکری – شرکت تولیدی آرد تک کرج

چکیده:

امروزه نان به عنوان پر مصرف ترین ماده غذایی در ایران شناخته شده است و تولید و عرضه نان در کشور ازجنبه های بسیار ناهمگون است از آنجایی که نان غذای اصلی بسیاری از ساکنان کشور ما را تشکیل میدهد به همین دلیل کیفیت پخت نان و چگونگی مصرف آن در ساختار اقتصاد ملی ما نقشاساسی دارد. مهمترین نارسایی در زمینه تولید و توزیع نان وجود بیش از ۲۵ درصد ضایعات است عوامل متعددی در این زمینه موثرند که به مهمترین عوامل در این بخش اشارتی خواهیم داشت.
برای ریشه یابی مشکلات موجود در صنعت آرد سای باید از گندم و کیفیت آن آغاز کرد.
پایین بودن کیفیت آرد تولیدی از عوامل موثر در زمینه ضایعات است و ریشه این مشکل به پایین بودن کیفیت گندم های بومی ایران مرتبط است. بیشتر توده های گندم های بومی دارای ارزش نانوایی متوسط و ضعیف هستند و واریته های کمی ارزش نانوایی ممتاز و خوب دارند. البته عدم آگاهی کشاورزان به سطح تکنولوژی تولید، عدم ارتباط بینمتخصصین رشته های کشاورزی و کشاورزان، کمبود امکانات از قبیل نهاده ها (کود، سم) موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی بارندگی ناکافی و تثبیت قیمت گندم به منظور حمایت از مصرف کننده از عوامل موثر در این زمینه هستند. نباید فراموشش کرد که عدم تمایل زارعین به بهبود کیفیت گندم به دلیل اینکه سازمانغله برای انواع گندم نرخ واحدی تعیین می نماید و انیکه آسیابان نیز انگیزه و رقابت لازم را برای تولید آرد با کیفیت ندارد و گندم را با هر کیفیتی از سازمان غله دریافت می کنند از عواملی هستند که به این مشکلات دامن می زنند.