سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیرضا مختار – مدیر ممیزی پروزه ها-شرکت مهندسی سازه فرافن
علیرضا مددی – کارشناس ارشد توسعه طرحها-شرکت سیمان فارس و خوزستان

چکیده:

ساختار شکست کار بی شک کلیدی ترین و مهمترین ابزار مورد استفاده در تمامی سطوح مدیریت پروژه و اجرای پروژه می باشد . ابزاری که در صورت تهیه و پیاده سازی صحیح در ابتدای پروژه می تواند احتمال بروز بسیاری از مشکلات پروژه را در آینده صفر و یا بسیار کم نماید. بدلیل عدم شناخت لازم و کافی مدیران و مجریان پروژه نسبت به رویکردهای تهیه ساختار شکست کار و جوان بودن علم مدیری ت پروژه در ایران معمولا “ مشاهده می شود که امور برنامه ریزی، کنترل، مدیریت و اجرای پروژه ها دچار مشکل می باشند. با بررسی دقیق و کارشناسی درخواهیم یافت تمامی مشکلات پروژه ها ناشی از عدم تسلط به علم مدیریت مدیریت پروژه و ابزار نیرومند ساختار شکست کار می باشد . اهمیت ساختار شکست کار تا آنجاست که مؤسسهPMI ٣ که یکی از معتبرترین مراجع مدیریت پروژه در دنیا می باشد ، اقدام به انتشار استانداردی جهت تهیه ساختار شکست کار کرده است. در این مقاله سعی بر این است تا با تکیه بر تجربیات عملی در پروژه های صنعتی و مد نظر قرار دا دن شرایط خاص پروژه های ایران و استانداردهای موجود ، نسبت به ارائه روشی مناسب جهت تهیه و پیاده سازی ساختار شکست کار در پروژه های صنعتی ، اقدام گردد.