مقاله نگرش ديني شاعران دوره مشروطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: نگرش ديني شاعران دوره مشروطه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاعران مشروطه
مقاله نگرش ديني
مقاله تجدد و مشروطه
مقاله سنت و مدرنيته در شعر فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامرضايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملاكي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دوره مشروطه که فرهنگ اسلامي و تمدن نوين با يکديگر روبرو شدند، به دليل تفاوت هايي که ميان آن دو وجود داشت، روشنفکران و روحانيون که نيروهاي موثر اجتماعي بودند هر يک در مقابل تجدد و دين ديدگاه هاي خاصي ابراز کردند. روشنفکران به سه گروه مخالف دين، طرفدار استفاده ابزاري از دين و معتقد به سازگاري اسلام و تمدن نوين و روحانيون به دو گروه محافظه کاران مخالف تجدد و مشروطه خواهان طرفدار سازش اسلام و دموکراسي تقسيم شدند. اين مقاله با روش تحليل محتواي کيفي و با تامل در اشعار هفت تن از شاعران مردمي اين دوره، به بررسي نگرش ديني آنها پرداخته است و به اين نتيجه رسيده که سه جريان فکري عمده در ميان شاعران وجود داشته است. يک جريان، دين را در مقابل تجدد قرار مي دهد و متجدد شدن را منوط به حذف دين از جامعه مي داند. جريان ديگر، به حذف بسياري از سنت هاي ديني و تغيير در کارکرد آن معتقد است و بيشتر بر بعد ايماني دين تاکيد مي کند. جريان سوم تجدد را بر بستر سنت هاي ديني مي پذيرد و با استفاده از ابزار اجتهاد، خواهان تغيير در بعضي از سنت ها و اصلاح آنهاست. اين جريان به حفظ دين در جامعه تاکيد مي کند.