مقاله نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جايگزين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۶۲ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جايگزين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رحم جايگزين
مقاله زنان نابارور
مقاله فناوري کمک باروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمري طهران هدي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفربگلو عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: ضياشيخ الاسلامي نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از روش هاي انتخابي براي زناني که به دليل مشکلات پزشکي، به خصوص نداشتن رحم، قادر به باروري نيستند استفاده از رحم جايگزين است. با توجه به بحث برانگيز بودن اين روش و لزوم بررسي جنبه هاي مختلف اخلاقي و حقوقي آن، هدف اين مطالعه بررسي نگرش زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروري حضرت معصومه (س) قم نسبت به رحم جايگزين بوده است.
اين مطالعه توصيفي – مقطعي با استفاده از روش نمونه گيري آسان بر روي ۳۰۰ زن نابارور انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه اي ۲ قسمتي که حاوي مشخصات فردي و عبارات نگرشي بود جمع آوري و با کمک آزمون هاي توصيفي و تحليلي در سطح معني داري ۰٫۰۵>P آناليز شد.
نتايج نشان داد
۶۱٫۳ درصد زنان نابارور نسبت به رحم جايگزين، داراي نگرش مثبت و ۳۸٫۷ درصد داراي نگرش منفي هستند. هم چنين بيش ترين اولويت عبارات نگرشي «ترس از ايجاد رابطه عاطفي بين مادر جانشين و نوزاد و نيز مشکلات هنگام تحويل نوزاد از مادر جانشين به زوج متقاضي» بود. بين نوع نگرش مثبت با سن، ميزان تحصيلات زن، ميزان تحصيلات مرد، تعداد سال هاي نازايي و ميزان درآمد سرپرست خانواده ارتباط آماري معني داري با همبستگي مستقيم مشخص شد (۰٫۰۵>P).
با توجه به نگرش مثبت اکثريت افراد مورد مطالعه نسبت به رحم جايگزين و از آن جا که آگاهي از باورها و تمايلات خانواده ها براي قانونمند کردن رحم جايگزين و حفظ حقوق آنان اهميت بسياري دارد، لذا، پژوهش هاي جامع تري در اين زمينه و هم چنين در بين گروه هاي مختلف جامعه توصيه مي شود.