سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران رضائی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی- دانشگاه تهران مدیر عامل و عضو

چکیده:

در نگرش نوین مدیریت، تمرکز بر فرآیندها جایگزین رویکرد کلاسیک تقسیم وظیفه ای فعالیت های سازمان گردیده است. در این نگرش کلیه فعالیت های سازمان در چارچوب تعداد معینی فرآیند قرار می گیرند. فرآیندهای مزبور سازمان را در راه کسب رضایت طرف های ذینفع هدایت می کنند. بنابراین هرگونه حرکت به سمت بهبود عملکرد سازمان، حول محور افزایش کارآیی فرآیندهای سازمان شکل می گیرد. بررسی، ارزیابی و بهبود کارآیی فرآیندها در هر سازمان از مدل خاص خود پیروی می کند، و تا کنون مدل جامع و واحدی در این حوزه توسعه نیافته است. با این حال تجارب اجرایی منتشر شده در این زمینه عمومًا دارای مراحل مشترکی می باشند که ساختار کلی آنها در این مطالعه مورد بحث قرار می گیرد.