سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میلاد عباسی هرفته –

چکیده:

طرح تفضیلی در هرم برنامه ریزی پس از طرح جامع قرار می گیرد و جزئیات آنچه در طرح جامع به تصویب می رسد در قالب نقشه ها و ضوابط اجرایی می گردد. اما گذشته این گونه طرح ها نشان داده است که با ماهیت پویاشهر تطابق نداشتند و به شکست منجر گردیده است. در این پژوهش سعی شده با نگرشی جدید وسیستمی به طرح تفضیلی و با استفاده از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک گام مثبت درجهت موفقیت این طرح ها برداشته شود. در پایان با ذکر نمونه موردی سعی در ملموس نشان دادن آنچه به صورت نظری بیان شد گردیده است.