سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالمجید اسدی – گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده:

منطقه لارستان یکی از مناطق پر خطر در کمربند لرزه خیز زاگرس بوده و طی قرن اخیر شاهد زمینلرزه های متوسط تا بزرگ بوده است منطقه مورد مطالعه در این تحقیق بین نصف النهاد ۵۳/۶ تا ۵۴/۸ شرقی و مدارهای ۲۷/۷ تا ۲۷/۹ شمالی در ناحیه زاگرس مرتفع واقع است. زلزله ۲۲ مه ۱۹۹۱ با بزرگی ۴/۷ ریشتر بر اساس مقیاس امواج سطحی که منطقه مذکور را به لرزه در آورد، یک نمونه از این وقایع است که دراینتحقیق سعی گردیده با بررسی پارامترهای زلزله فوق وهمچنین تعیین الگوی درزه و شکستگیهای موجود در منطقه، روند گسل فعال در این ناحیه را مشخص گردد.