سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدکاظم نوری – شرکت فرآیند تحقیق

چکیده:

حضور موفق در بازار و مطرح شدن بعنوان یک سازمان پیشتاز در تولید اقتصادی، مستلزم داشتن استراتژی مشخص در زمینه های مختلف از جمله تکنولوژی ، سازماندهی ، منابع انسانی ، مشتریان، تامین کنندگان، فرایند، مالی و اقتصادی و غیره می باشد. بهره مندی از محیط کار ایمن، نیروی انسانی سالم، وجود انگیزه و تعلق خاطر در کارکنان، تقویتروحیه مشارکت و ایجاد نگرش سازمانی به ای بخش نگری از جمله عوامل موثر در تدوین صحیح این استراتژی ها و دستیابی به اهداف عالیه هر سازمان هستند. از طرف دیر سازمانها هر ساله با میلیاردها دلار خسارت انسانی ، تجهیزاتی و حیثیتی ناشی از خوادث و بیماریهای ناشی از محیط کار مواجه می باشند که این خسارات از موانع مهم توسعه سازمانها محسوب میشود. لذا منطقی است مدیریت ارشد سازمانها به موازاتتوجه به سایر جنبه های مدیریت از قبیل کیفیت، محیط زیست، مالی ، تکنولوژی و امثالهم ، مدیریت بر جنبه های بهداشت حرفهای و ایمنی سازمان خود را نیز مد نظر داشته باشند چرا که بهبود مستمر در علمکرد کلی سازمان بدون پرداختن به این جنبه های مختلف امکان پذیر نمی باشد.
در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان طی ۵۰ سال گذشته کاهش بسیار واضحی در میزان صدمات و بیماریهای ناشی از کار به وجود آمده است. باوجود این در طول دهه گذشته این میزان ثابت مانده است و کاهش محسوسی دیده نمی شود. تلاش های وسیعی در سطح جهان برای بهبود در عملکرد بهداشتی- ایمنی سازمانها و از جمله کاهش میزان حوادث و بیماریهای ناشی از کار صورت گرفته است که می توان به رویکردهایی نظیر وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه استفاه از تکنیک های ایمنی مبتنی بر رفتار، انجام ممیزهای مختلف بهداشتی ایمنی و بهره گیری از الگوهای سیستم های مدیریت اشاره نمود و شکی وجود ندارد که در آینده نیز اقدامات و رویکردهای متنوع دیگری برای دستیابی به عملکرد بهبود یافته بهداشت حرفه ای و ایمنی صورت خواهد گرفت.