مقاله نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بررسي مسايل اجتماعي ايران (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۸۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش به مواد مخدر و اعتياد
مقاله علل سو مصرف و دسترسي
مقاله شناخت
مقاله راهبردها
مقاله و ارزيابي اقدامات درباره مواد مخدر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زكريايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي كرماني سوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح ملي نگرش ايرانيان به مصرف مواد مخدر، به عنوان اولين طرح جامع ملي در ۳۰ سال گذشته در ۲۴ استان كشور در سال ۴-۱۳۸۳ در مركز تحقيقات آموزش و فناوري اطلاعات دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرا شده است. روش تحقيق پيمايشي و داده ها از طريق پرسشنامه استاندارد به دست آمده است. جامعه نمونه آماري ۱۴۰۰۰ نفراز مردم در ۲۴ استان کشور بوده اند. نتايج نشان مي دهد: باورهاي مذهبي و خانواده و انسجام آن مهمترين عوامل در نگرش منفي به مصرف مواد مخدراند. جوانان نگرشي مدارا جويانه تري نسبت به مصرف مواد مخدر دارند. داده ها نشان مي دهند مردم هيچ اميدي به اينكه دولت اين معضل را حل کند ندارند. به همين علت حس مسوليت پذيري بر خلاف اخلاق عمومي ايرانيان در اين حوزه زياد است، مهم ترين نقشي كه مردم براي اقدامات دولتي قايل اند ايجاد فضاهاي فراغتي، ايجاد اشتغال، اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي و ايجاد مراكز درمان و كاهش آسيب است.