سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان محمدزمان – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دک
حمیدرضا مومنی – دانشیار

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای استخراج قانون هدایت تناسبی حقیقی ارائه شده است. ابتدا مساله طراحی قانون هدایت به منظور برخورد موشک به هدف به یک مساله طراحی کنترل کننده تبدیل گردیده و مانور هدف بصورت یک ترم نامعینی ضرب شونده در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش تجزیه به عوامل اول و پارامتراسیون یولا، کنترل کننده مناسب برای سیستم نامی و بدون در نظر گرفتن مانور هدف طراحی گردیده و سپس بیشترین مقدار مجاز مانور هدف به منظور تضمین پایداری مقاوم سیستم حلقه بسته و با توجه به قانون هدایت طراحی شده بدست آمده است.