سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد خالدی – استادیار اقتصاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
Simon Weseen – Department of Agricultural Economics, University of Saskatchewan

چکیده:

با استفاده از یک نمونه از کشاورزان ارگانیک در ایالت ساسکاچوان کانادا، این تحقیق بر روی نگرش کشاورزان موجود در خصوص انگیزه ها و موانع انتقال به کشاورزی ارگانیک و سپس تعمیم نتایج به کشاورزان ایران متمرکز شده است . استفاده از تجربه ی دیگر کشورهای در زمینه ی گسترش محصولات ارگانیک می تواند به توسعه کشت این محصولات کمک نماید . نتایج تجربی نشان می دهد که کشاورزان متداول در زمینه ها فنی، مدیریتی، بازاررسانی و قوانین و مقررات مربوط به کشت و فرآوری محصولات ارگانیک دارای فقر اطلاعاتی می باشند . برقراری هرگونه جلسه، سمینار، کنفرانس ، و کارگاه آموزشی و فعال شدن انجمن های کشاورزی ارگانیک مهم ترین منابع انتقال اطلاعات می باشند . فقدان دانش و مهارت و نبود بازارهای فروش برای محصولات ارگانیک از موانع عمده عدم انجام فعالیت زراعی ارگانیک عنوان شده است . کنترل علف های هرز، حشرات و بیماری ها، عدم حتمیت در مورد درآمد اقتصادی و پیچیدگی فرآیند تبدیل به کشاورز ارگانیک و گواهی محصولات ارگانیک به عنوان چالش های مهم بعد از تبدیل باقی می مانند . علاوه بر این، با توجه به اهمیت عوامل اقتصادی در ایجاد انگیزه برای کشاورزان، ایجاد سازگاری برای جبران درآمدهای کشاورزی طی دوره گذار و حمایت مالی از این بخش می تواند به توسعه کشاورزی ارگانیک کمک نماید