مقاله نگهداري بذر كيكم (Acer monspessulanum ) در شرايط فراسرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۲ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: نگهداري بذر كيكم (Acer monspessulanum ) در شرايط فراسرد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراسرد
مقاله گليسرول
مقاله ويتريفيکاسيون
مقاله شوک حرارتي
مقاله کيکم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: جبلي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نادري شهاب محبت علي
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کيکم با نام علمي Acer monspessulanum L. يکي از گونه هاي پهن برگ مناطق نيم خشك سرد مي باشد که حفظ آن به عنوان يكي از ذخاير توارثي گونه هاي جنگلي، از اهميت خاصي برخوردار است. فنآوري حفاظت در شرايط فراسرد (cryopreservation) شامل نگهداري بذرها و اندام هاي گياهي در دماي  -196oC يا ازت مايع مي باشد. در اين درجه از سرما، فرآيندهاي متابوليکي و فعاليت هاي فيزيولوژيک بذر يا اندام گياهي تقريبا متوقف شده و به دليل کاهش شديد اين فعاليت ها نمونه بذر يا اندام گياهي قادر به زنده ماني در مدت زمان بسيار طولاني است. براي نگهداري بذر کيکم در شرايط فراسرد از پيش تيمارهاي گليسرول ۳۰ درصد، محلول ويتريفيکاسيون گياهي (Plant Vitrification Solution 2 يا PVS2) و کاهش رطوبت بذر قبل از ورود به ازت مايع، استفاده شد. بذرهاي تيمار شده به مدت يک هفته و يک ماه در دماي -۱۹۶oC نگهداري شدند. بذرهاي تيمارهاي مختلف پس از خروج از ازت مايع در معرض شوک حرارتي قرار گرفته و پس از اعمال شوک حرارتي همراه با بذرهاي شاهد بين کاغذ صافي مرطوب منتقل و بمدت ۱۰۵ روز در سردخانه با دماي +۴oC نگهداري شدند. جوانه زني بذرهاي تيمارهاي مختلف فراسرد حدود ۱۸/۱۹ درصد بود و تفاوت معني داري با بذرهاي شاهد نداشتند، رشد گياهچه ها نيز طبيعي و عاري از هر گونه آثار منفي بود. مطالعه انجام شده نشان داد که با استفاده از فنآوري فراسرد و بکارگيري پيش تيمارهاي مناسب، بذر اين گونه ارزشمند و در حال خطر را مي توان براي مدت زمان بسيار طولاني حفظ و از انقراض اين گونه منحصر به فرد جلوگيري نمود.