سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدجواد میرمحمدصادقی – کارشناس موسسه قیر و اسفالت و دبیر چهارمین همایش قیر و اسفالت ایران

چکیده:

تعریف نیروی انسانی متخصص و تلقی عوام از آن فرهنگ عمومی وانتظارات خود فرد متخصص و جامعه در شرایط عادی، در شرایط غیرعادی بعد از جنگ شروع فعالیتهای اقتصادی وضع فعلی نیروهای متخصص دانش، دسترسی به منابع علمی و عملی، میزان بیان تئوریهای مربوطه فلسفه نظام گرا حکم می کند که انسان با تمام ابعاد وجودش در رابطه با کار وزندگی اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد.