سال انتشار: ۱۳۶۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین محسنی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
فاطمه همداد – دانشکده فنی دانشگاه تهران
جمال ولایت – شرکت توانیر

چکیده:

این مقاله بر اساس مطالعات تئوری بر روی عوامل موثر در پائین آوردن کیفیت کار ایده آل روغنهای عایقی در ترانسفورماتورهای قدرت و بررسی آزمایشگاهی این عوامل در روی نمونه های واقعی روغن ترانسفورماتورهای چند پست مختلف ایران تدوین گردید و پیشنهاداتی نیز جهت افزایش عمر مفید و تصفیه و بازیابی روغنهای کارکرده ترانسفورماتورها بکمک خاک رنگبر ارائه شده است.
در خاتمه آزمایشهای لازم با زمان و روشهای دقیق اعمال آنها از روی استانداردها و دستورالعملهای مربوطه اقتباس و در متن مقاله منعکس گردید . این آزمایشات می توانند مبین کهنگی و فرسودگی و یا بروز نقائص در عملکرد صحیح ترانسفورماتورها باشند .