سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا نوری – کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی اداره کل تعمیرات و نگهداری شرکت قطا

چکیده:

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) فرآیندیاست که نیازهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات را در شرایط کاری تعیین م یکند تا هر یک از این تجهیزات به بهترین نحو وظایف اصلی خود را انجام دهند. بدون وجود RCM قابلیت اطمینان نت و بهره برداری کاهش پیدا می کند. این فرآیند با شناسایی ماشی نآلات بحرانی, تجزیه تحلیل عوامل موثر در قابلیت اطمینان، تجزیه و تحلیل حالات خرابی و آثار آن FMEA تجزیه و تحلیل اثرات خرابییک ماشین بر کل کارخانه, انجام م یگیردRCM بیشترین تاثیر نت را برای ماشی نآلات بر مبنای ایمنی, قابلی تدسترسی وهین هکردن هزینه ها ایجاد می کند Condition Monitoring نقش اساسی و مهم در این فرآیند و استراتژی بعهده دارد در این مقاله تاریخچه، اجزاء، بخشها، طرز بکارگیری و روش اجراء، موانع اصلی و مزایای روش RCM مورد بررسی قرار می گیرد.