سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرمسعود روحانی –

چکیده:

امروزه در کارخانجات بزرگ تولیدی دنیا از TPM و تکنیکها و سیستمهای کیفیت در راستای ارتقاء سطح عملکرد فرآیندهای تولید جهت رقابت و کاهش هزینه تولید بهره میگیرند و در دنیای امروز بحث نظام بهرهور نگهداری و تعمیرات بحث جدید و نویی نمیباشد و بصورت یک امر واجب هر واحد تولیدید درنظر گرفته می شود ولیکن متاسفانه در ایران این مباحث هنوز جدید و بکر باقی م انده است، هرچند که کارخانههایی تلاشهایی در جهت رسیدن به اهداف عالیTPM داشته اند، ولیکن بعلت عدم آموزش و توجه به نقش موثر نیروی انسانی و عدم همراه ساخت نیروی انسانی و مدیریتهای ارشد به موفقیتهای چشمگیری دست نیافته اند . این مقاله مروری مختصر بر مفاهیم TPMو نیم نگاهی به میسر رسیدن به هدف غایی این نظام را دارد.