سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور رجبی – لیسانس مکانیک، حرارت و سیالات شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمالغرب

چکیده:

اصلی ترین هدف سیستم نگهداری و تعمیرات، همان بهینه کردن توانایی های ماشین آلات ب همنظ ور رسیدن به حداکثرتولید وکاهش فرسایش وخرابی آنها است. دستیابی به اهداف دیگری نیز درکنار رسیدن به هدف اصلی ، مدنظر میباشند که عبارتند از: ایجادآرشیو فنی مدارک بهعنوان بانک اطلاعاتی، بررسی وآنالیز فنی اقتصادی نگهداری وتعمیرات انجام شده،کاهش هزینه های انرژی (برق، سوخت وغیره)، ایجاد زمان توقف کمتردر مقابل تولید بیشترکه نتیجتاً قیمت تمام شده محصول را کاهش دهد،کاهش هزینه های تعمیراتی تکراری و متوالی و در نتیجه استفاده بهتر از قطعات یدکی و نیروی انسانی، افزایش کیفیت تولید و جلوگیری از ضایعاتی که براثرخرابی ماشین آلات ب هوجود می آید ، جلوگیری ازسرمایه گذاری سنگین، جایگزینی به قیمت افزایش عمر مفید ماشین آلات پایین آوردن هزینه تولید به دلیل بالا بودن زمان کار ماشین آلات کاهش تعمیرات و توقف آنها، ایجاد نظم و ترتیب درتعمیرات و استانداردکردن کارهای تعمیراتی و زمان سنجی فعالیتهای نگهداری و تعمیرات، تهیه دستورالعملهای ایمنی و حفاظت فردی در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات به منظور جلوگیری ازخطرات احتمالی.