سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صلاح الدین همایون – رئیس برنامه ریزی شرکت شتاب کار

چکیده:

ملاحظاتی که به آنها در بخش سوم پرداخته خواهد شد، مسائلی را طرح و رویاروی ما قرار می دهند که به هنگام آشنایی با نظریه فازی ، شعقی مبتین بر دورنمای پیروزیی بسیار محتمل را به ارمغان می آورد. خوانندگان فرهیخته در این مقاله با مقوله ای چالش خواهند نمود که قدرت منسجم سازی داده های پراکنده و استخراج الگویی ریاضی از دل آنها را امکان پذیر می نماید. مهندسین که معمولا زبان مطلوب آنها زبانی کمی (مقداری )است در مواجه با موضوعاتی که از قابلیت گنجایش در قالب های کمی را ندارند با احساس بسیار نامطلوبی مواجه می گردند لذا بدیهی است که بشارت وجود ابزار و الگوریتمی که می تواند با دریافت داده های محاوره ای لیکن با تکیه بر محاسبات متقن ریاضی، قیاس ها و استنتاجات منطقی و بهینه ای را ارائه نماید، راهکاری بس راهگشا خواهد بود. در این کنکاش سعی گردیده در سه قدم اصلی ابتدا با تشریح و ارائه ملزومات فضای مورد نیاز، با ابزار پیشنهادی آشنا و سپس پیرامون مساله مورد بحثی که قصد حل آن را با این ابزار داریم توضیحاتی ارائه خواهد شد تا حس مشترکی از نیاز و بستر مساله به دست آید در مرحله پایانی نیز اجرای کامل یک نمونه جهت تکمیل ارائه خواهد شد.