سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا غلامی – کارشناس آموزش شرکت واگن پارس

چکیده:

فردایی که در پیش است بدون شک پیچیده تر از امروز خواهد بود و مدیریت این پیچیدگی ها در سازمان ها به مدیرانی اثربخش تر نیاز دارد . مدیران در اداره سازمان های فردا شاهد خواهند بود که بسیاری از چیزها آنگونه که فکر می کنند باید باشد نیست ، آنان برای اداره سازمان خود با الزامات جدیدی روبرو هستند بدین جهت توسعه و آموزش مدیریت یک نیاز اساسی واستراتژیک برای همه سازمان هاست که هدف اصلی این برنامه ها بهبود دانش و مهارت مدیران و آماده نمودن آنان برای آینده است . اولین گام در راستای طراحی برنامه های آموزشی ، نیاز سنجی آموزشی می باشد ، براین اساس این تحقیق به نیازسنجی آموزشی مدیران شرکت واگن پارس پرداخته است و باتوجه به یافته های این تحقیق رؤسا، نیاز مدیران را اینگونه اولویت بندی نموده اند مهارت فنی، دانش تخصصی، دانش عمومی، مهارت ادراکی و مهارت انسانی. درحالیکه مدیران نیازآموزشی خود را بدین ترتیب اولویت بندی می کنند: مهارت فنی، مهارت ادراکی و مهارت انسانی باتوجه به این راهکارهایی جهت آموزش بهینه آنان ارائه می گردد .