سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین درخشان نیا – واحد بازرسی و کنترل کیفیت مدیریت توسعه – کارشناس ارشد برق، سازمان آب و بر

چکیده:

در این مقاله فهرستی از تجهیزات و یا قطعاتی که درمطالعات علاج بخشی نیروگاه های برق آبی (اعم از الکتریک، مکانیک و یا سازه های هیدرولیکی) باید مورد توجه قرار گیرند به همراه تستها و چک لیستهای مورد نیاز برای بررسی وضعیت موجود بعضی از سیستم ها ارایه شده اند. برای روشن تر شدن بهترموضوع، به نمونه هایی از نیروگاه های دز و شهید عباسپور نیز اشاره شده است. با توجه به اینکه برای مطالعات علاج بخشی نیروگاه ها نیازمند سوابقی از سد و نیروگاه نیز می باشیم، لیستی از اطلاعاتو اسناد مورد نیاز برای شروع این مطالعات نیز ارایه شده است.