سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمزه عیسی زاده – شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان
حمید جوادی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
کریم عباسی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران
گرهارد زیگلر – Siemens PTD,Protection Dep

چکیده:

عملکرد نامناسب سیستمهای حفاظتی می تواند باعث بروز خطا در شبکه قدرت و متعاقب آن خاموشیهای گسترده گردد. عملکرد صحیح ترانسفورماتورهای جریان نقش موثری در عملکرد صحیح رله های حفاظتی دارند. بنابراین نحوه انتخاب این ترانسفورماتورها و ارزیابی عملکرد آنها با شرایط موجود شبکه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . انجام این محاسبات در یک شبکه قدرت با توجه به گستردگی اطلاعات تنوع CT ها و رله هابه صورت دستی کاری بسیار دشوار و پیچیده می باشد. لذا نیاز است تا این عملیات به صورت کامپیوتری اجرا گردد. از طرفی چون برای انجام این محاسبات به حجم زیادی از اطلاعات ورودی نیاز است و تمامی این اطلاعات ورودی می بایستی توسط کاربر به نرم افزار وارد گردد، احتمال بروز خطا زیاد خواهد شد. لذا برای به حداقل رساندن چنین خطاهایی، ابتدا اطلاعات مورد نیاز حفاظتی شبکه قدرت ایران در فرمهایی با فرمت Excel که توسط شرکت زیمنس طراحی گردیده بود، جمع آوری گردید و سپس در ۳ مرحله بصورت نرم افزاری مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرند در نهایت برای انجام مطالعات ماکرویی طراحی گردیده است تا با استفاده از فایلهای اطلاعاتی مذکور محاسبات لازم را انجام داده و نتایج را نیز در یک فایل Excel نمایش دهد.