سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خدیجه نوروززاده – بیمارستان امام سجاد شهریار – شهریار- خ ولیعصر- بیمارستان امام سجاد (وا
زهرا نوغانچی صالح –

چکیده:

مقدمه:
مراقبت از بیماران در بخش اورژانس نیازمند کسب دانش و مهارت های خاص در زمینه فرایند های پرستاری و مراقبت از بیماران خصوصا در موقعیت های ویژه می باشند . بدین منظور لازم است پرستاران تازه کار تحت برنامه های خاص آموزشی قرار گیرند تا از اطلاعات و مهارت های علمی کافی جهت ارائه خدمات پرستاری به بهترین نحو ممکن برخوردار گردند.
اهداف:
ارتقاء مهارت و اطلاعات علمی پرسنل جدیدالورود، جلوگیری از اتلاف زمان ، افزایش رضایتمندی بیماران ، افزایش رضایت شغلی ،
روش کار :
در طول سال۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ، تعداد ۱۴ نفر پرسنل پرستاری جدیدالورود به بخش اورژانس در بدو ورود به مدت یک هفته ، تحت برنامه آموزشی قرار گرفتند . بر اساس بررسی انجام شده میزان آگتهی پرسنل از نظر تئوری و بالینی قبل از ورود دوره آموزشی ۵۴% و بعد از دوره آموزشی ۸۹% بوده است. حسابرسی بر اساس چک لیست های استاندارد موجود انجام گرفت . اجرای آموزشهای تئوری شامل : ۱ – قانون و مقررات بیمارستان ۲- ارتباط با مارجعین بیماران و همکاران ۳- احتیاطات همه جانبه ۴- تریاژ ۵- پروسیجرهای پرستاری ۶-ثبت و گزارش نویسی و اجرای آموزش های بالینی شامل ۱- انجام پروسیجرهای ب بالین بیمار ۲- کار با تجهیزات ۳- CPR بود. نتیجه کارشناسان پرستاری فارغ التحصیل از دانشگاه ، در بدو ورود به محیط کار ، جهت کاهش استرس های شغلی و افزایش کار آیی هایشان نیاز به گذراندن برنامه آموزشی مدون دارند ، کهاین زمان باید در ابتدای کار به ازای هر نفر پرستار جدیدالورود در نظر گرفته شود ، که موجب افزایش رضایتمندی شغلی پرستاران ، افزایش کارایی و نهایتا افزایش رضایتمندی مراجعین خواهد شد .