سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی کشاورز – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

چکیده:

ورزشکاران مانند هر فرد دیگری نیاز به تغذیه و رژیمغذایی متعادلدارند. بنابراین برای تنظیم رژیم غذایی آنان باید در گروه های چهار گانه غذایی به شرح زیر استفاده نمود.
۱ـ گروه غلات شامل نان، برنج، انواع ماکارونی و … سیب زمینی
۲ـ گروه شیر و لبنیات شامل: شیر، ماست، پنیر و کشک
۳ـ گروه سبزیها و میوه شامل: انواع سبزیهای خام و پخته و انواع میوه ها
۴ـ گروه گوشتها: شامل گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و حبوبات.
به منظور استفاده بهینه از گروه های چهار گانه غذایی، توجه به هرم مواد غذایی ضروری میباشد. در هر مواد غذایی گروه غلات در قاعده قرار گرفته و بیشترین مواد غذایی مصرفی را در بر میگیرد. پس از آن گروه سبزیها، و میوه در مرحله بعدی گروه شیر و لبنیات و گوشتها قرار میگیرد در راس هرم روغن و شکر قرار دارد و مفهوم اناین است که در مصرف روغن باید احتیاط نمود.