سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا حسنی –
حسن منیری فر –

چکیده:

تحقیق و توسعه از اساسی ترین مباحث دنیای امروز به شمار می آید و همواره از جهات گوناگون مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران بوده است. امروزه سیستم تحقیق و توسعه در قلب فعالیتهایعلمی جا دارد پیشرفتهای فعلی همه و همه از نتایج مستقیم تحقیق و توسعه می باشند. نکته ای که همواره مورد توجه دست اندرکاران امر تحقیق و توسعه بوده است، راندمان این قبیل فعالیتها می باشد که مستقیما به استفاده بهینه و موثر از منابع مربوط است. این مسئله عمدتا به مدیریت تحقیق و توسعه بر می گردد.
هرچند تحقیقات برای کشور ما کاملاً مفید و مناسب است ولی میزان بهره وری آن امری کاملاً مشروط است . ما باید بتوانیم با حداقل ورودی به حداکثر خروجی اثر بخش دست یابیم. لازمه این کار درک فرایند تحقیقات و بهسای مستمر هر یک ازعناصر آن می باشد. ارتقاء بهره وری تحقیقات فقط با شناخت صحیحعوامل موثر برآن و نیز تلاش دائم برای افزایش کارائی این عوامل ممکن می شود. عوامل از قبیل: استراتژیها و سیاستهای کلان تحقیقاتی روشن و مشخص، تسهیلات قانونی، ساختار تشکیلات انعطاف پذیر ، مدیران تحقیقاتی آگاه و با تجربه، محققین توانمند و با انگیزه، و ارتباط موثر بین تحقیق و بازار.
قدرت هرموسسه بر فرهنگ و ایدئولوژی مسلط بر آن موسسه استوار است. جوهر و عصاره وجودی هر فرهنگ همان معیارها و نظامهای ارزشی و اعتقادی ملهم و جاری در آن میباشد. برقراری و پرورش نظام ارزشی هسته ای برای هر موسسه تحقیقاتی به نحوی که الهام بخش و الگوی رفتاری فرد فرد آن موسسه باشد یکی از مهمترین وظائف یک رهبر تحقیقاتی است. برای نیل به این منظور و تحقق مدیریت جامع کیفیت، رهبر خود باید مفهوم واقعی و تمام و کمال نظام ارزشی موسسه خود را درک و آن را بصورت عبارات و جملاتی قابل فهم در آورد و موسسه خود را تحت تاثیر و نفوذ آن قرار دهد و از هر فرصتی برای تبینی و تمجید نقاطمثبت و برجستگی های آن استفاده نماید. کاهش روابط و روشهای بوروکراتیک مبتنی بر سلسله مراتب و دخالت دادن منابع انسانی یا صاحبان فرایند در تصمیم گیریهای مربوط به فعالیتهاو فرایندهای درگیر در آن، موجب آفرینش فضا و محیط خلاق کاری و پویایی و ارزشمندی دستاوردها و عملکردها خواهد گردید.
در خاتمه پیام ما این است : «از بهبود استانداردهای زندگی بسوی کیفیت زندگی حرکت کنیم».