سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل جرجانی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

امروزه فعالیت های استخراج معادن سطحی تاثیرات نامطلوبی را بر محیط زیست ایجاد کرده است. این تاثیرات نامطلوب به همراه نیاز روز افزون به زمین باعث شده است که علمیات بازسازی به عنوان جزیی جدایی ناپذیر از عملیات استخراج مطرح گردد. در این بررسی سعی شده است تا با توجه به اطلاعات موجود،روشهایی جهت بازسازی پیت و محل های دمپ باطله معدن و کارخانه کانه آرایی که به ترتیبمساحتی بالغ بر ۲۵۰، ۳۰۰ و ۱۵۰ هکتار را شامل خواهند شد، ارائه گردد. بر ای اساس جهت بازسازی پیت معدن می توان از افق ۱۶۰۰ تا ۱۷۵۰ متری را که به صورت یک مخروط بسته می باشد جهت تشکیل دریاچه ای کوچک در نظر گرفت و از این افق به بالا، با کاهش شیب دیواره های غربی، شمالی و جنوبی نسبت به ایجاد پوشش گیاهی بر روی این دیواره ها اقدام. دردمپ های بالطه معدن که حاوی پیریت بوده و دارای پتانسیل تولید اسید می باشند، می توان با ایجاد پوشش فسفات بر روی سطح ذرات پیریت در دمپ های تازه و اکسید نشده و استفاده از آهک جهت خنثی سازی اسید در دمپ های قدیمی، مشکل پیریت را تا عمق مناسب برطرف نمنوده و سپس نسبت به ایجاد پوشش گیاهی بر رووی انها اقدام نمود. در سد باطله کارخانه کانه آرایی نیز می توان تا زمانیکه از آن استفاده می شود با مرطوب نگه داشتن سطح آن ازایجاد گرد و غبار جلوگیری نموده وپس از اتمام استفاده، سطح آن را با خاک مناسب برای رشدگیاهان پوشانیده و گیاه کاری نمود.