سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
اکبر امینی مهر – استادیار دانشگاه پیام نور تهران
شهلا سروری – کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد ری

چکیده:
حسابداری منابع انسانی به مدیریت به عنوان اولین سطح از استفاده کنندگان از گزارشات مالی می گوید چه تغییراتی در منابع انسانی رخ داده و کاربرد مفاهیم و روشهای حسابداری را در محدوده مدیریت منابع انسانی دراختیار قرار می دهد. لذا لازم است تا با دیدی نوین و منفک کننده انواع توانایی های منابع نیروی انسانی، قدم در ورطه جدیدی از حسابداری با عنوان حسابداری منابع انسانی گذاشته و هماهنگ با رشد معیارهای مالی – رقابتی جهان مدیران را یاری نماییم. حداقل دو مبحث متفاوت در استفاده از منابع نیروی انسانی قابل تشخیص و بررسی می باشد: ۱ – منابع انسانی هزینه ای ۲ – منابع انسانی سرمایه ای در این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و استفاده از منابع (محدود در دسترس) به این موضوع پرداخته شده است.