سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور صابری –

چکیده:

خداوند هیچ چیز را بد نیافریده و غریزه جنسی نیز زشت و پلید نیست سوره سجده ، آیه ۷ یکی از اجزای مهم هویت جنسی ، جهت علائق رمانتیک و عاشقانه است که به آن آگاهی جنسی Sexual.orientation گفته می شود که در اوایل نوجوانی با شروع خیالبافی های عاشقانه خود را نشان می دهد . و یکی از مسائل مهم ، رشد روانی جسمی و پیدایش رفتارهای متضاد ( جنسی در افراد ( جوانان ) و توجه به اهمیت غدد درون ریز قبل و بعد از تولد مصرف هورمون توسط مادر حامله جنبه های فرهنگی و تربییتی خانواده و اجتماع قابل تأمل می باشد و با توجه درمان دشوار این موارد ، توجه به جنبه های پیشگیریی و آگاهی دادن به خانواده هاست جهترفع عوامل زمینه ساز توجیه می شود آگاهی های جنسی اولیه در مورد هویت جنسی یا جنسیت بر اساس ساختمانی بدن است .دومین جزء این رفتار مرتبط با نقش جنسی ( مردانگی و زنانگی ) می باشد که شامل فعالیتهایی ( که در یک فرهنگ مشخص نشان می دهد ( آرمان . ۱۳ اودلوم گفته است ضرورت اقتصادی ، نیاز اجتماعی در هر زمینه ایجاب می کند که جوانان برایزندگی و کار آماده شوند . در بیانی دیگر ممکن است مدتها طول بکشد تا شخصیت فرد رشد کامل خود را بیابد و به تعبیر قرآن به اشّد برسد . در نتیجه شناخت و آگاهی جزء لاینفک وجودی هرفرد می باشد و در کارهای روزمره خود به آنها نیاز مبرم دارد و انواع متفاوتی دارند مانند آگاهیهای اخلاقی اجتماعی ،مذهبی ، فرهنگی و … و بالاخص آگاهیهای جنسی را شامل است که در این پژوهش و پیش آن قسم از آگاهیهایی که به آگاهیهای جنسی مربوط می شود مد نظر بوده و به همین خاطر یک نیاز سنجی صورت گرفته که با اهدافی که در قسمت چکیده درج شده و قبلها به دفتر کنگره ارائه شده است و در قسمت سوابق پژوهش این طرح موراد مختلفی را در بر گرفته ولی تا بحال نیاز سنجی که پرسشنامه آن به پیوست است انجام نگرفته است . ولی قسمتهایی را بهموضوع طرح خورده ارائه می شود . در جایی دیگر حضرت علی (ع) می فرماید ندانستن در جوانان اگر قابل قبول و دانش آنان محدود است و همین محدودیت دانش و تجربه آنها ست که گاهی آنان را به سمت انحراف میکشاند . وامروزه نیز نمی توان همه چیز را به همه کسآموخت . امیال جنسی از این نوعند . امروزه مقدار زیادی از گسترش تحقیق در مورد امور جنسی و تعلیم درباره بهداشت آن ، مرهون شجاعت و نبوغ فروید است که سبب شد که مردم درک کنند که ارضای احتیاجات جنسی یکی از ضروریتهای وجودی آنها است ونا کامی شدید در آنها باعث بروز اختلافات شدید ۰ مشکلات جنسی در رفتار بشر می گردد