سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیبه قدسی – کارشناس ارشد عمران – سازه هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تاسیسات ابی بعضا نیاز به سطح ایستابی در داخل کانالها و سواحل دارند. بر روی این سطح ایستابی می توان پل، ساختمان وسیستم های اندازه گیری و … نصب نمود. در این مطالعه با در نظر گرفتن دو مولفه نیروی پسا (Drag) و نیروی اینرسی وارد بر پایه های حجیم با استفاده از روش محاسباتی این نیروها محاسبه گردیدند. این نیروها به سه پارامتر عمق و ارتفاع و طول موج بستگی دارد.و در این حالتی که پارامتر ارتفاع موج به دو عامل فاصله دید مسقیم و سرعت موج وابسته است. و منحنی تغییرات انها نسبت به سه پارامتر عمق و ارتفاع موج و طول موج رسم ترسیم گردیده است. بطوریکه مقدار نیروی پسا (Drag) با افزایش عمق کاهش می یابد. نیروی اینرسی با افزایش عمق افزایش می یابد با افزایش طول موج مقدار هر دو نیرو کاهش می یابد. همچنین باافزایش ارتفاع موج مقدار نیروی اینرسی بصورت خطی افزایش می یابد درحالیکه میزان رشد نیروی پسا (Drag) رفتاری غیر خطی دارد.