سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد حاتمی – دکتری مکانیک کاربردی، استادیار پژوهشی، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کش
سعید برجسته – کارشناس ارشد مکانیک سیالات، مربی پژوهشی، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد

چکیده:

در این مقاله به بررسی تولید بـرق بـه روش اسـتفاده از بـرج خورشیدی پرداخته شده است . ضمن نگاهی بـه گذشـته ایـن روش، مشخصات چنین نیروگاهی معرفـی و تئـوری آن بیـان می شود . اشاره ای به توجیه اقتصـادی داشـتن چنـین روشـی خواهد شد و مدلهای المان محـدود، طراحـی و تسـت شـده توسط خودمان در محیط Fluent ارائه می گـردد و برخـی از نتایج بدست آمده نشان داده مـی شـود و در پایـان بـه نتیجـه گیری قابل دستیابی بودن مدلی مناسب با شرائط آب و هوایی ایران به روش فوق وقابل اجرا بودن آن با توان صنعت داخلی می رسیم .