سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ریموند لافیت – رئیس انجمن بین المللی نیروگاه های آبی (IHA)

چکیده:

تا سال ۲۰۵۰ میلادی میزان مصرف حامل های انرژی اولیه در دنیا ۲/۵ تا ۳ برابر خواهد شد و از ۴۳۵EJ درسال به حدود ۱۱۰۰EJ در سال خواهد رسید. این بحث درمورد برق نیز صادق است و میزان مصرف آن از ۱۵۰۰۰TWhدر سال به ۴۵۰۰۰TWh در سال خواهد رسید. دلیل این امر رشد ۵۰ دصدی جمعیت جهان از ۶ میلیارد به ۹ میلیارد نفر است و نیاز به افزایش سطح استانداردیهای زندگی در کشورهای درحال توسعه می باشد.
می توانیم بگوئیم که کشورهای صنعتی با جمعیت ¼ میلیارد نفر دارای مصرف سالیانه انرژی برابر ۱۸۰GJ هستند، درکشورهای کمتر توسعه یافته و با ۲/۲ میلیارد نفر جمعیت، سالانه تنها ۱۰GJ انرژی مصرف می کنند که حدود بیست برابر کمتر است، این رقم درمورد برق ۳۵ برابر کمتر است.
در این مقاله جایگاه انرژی های تجدیدپذیر وتجدید ناپذیر را درمصرف آینده مورد توجه قرار می دهیم.