سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی حیدری کیا – کارشناس ارشد ساختار شرکت تولیدی ایران تایر- امور تکنولوژی

چکیده:

مختصرا به نیروی Plysteer به عنوان یکی از عوامل موثر بر نایکنواختی جانبی تایر رادیال اشاره می گردد و پارامترهایی از طراحی تایر و ساختار سازه که در ایجاد این نیرو موثرند مد نظر قرار گرفته و تاثیر آنها بر مقدار این نیرو مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.