سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین جوادپور – دانشیار بخش ریاضی دانشگاه کرمان

چکیده:

در این مقاله، جریان مارپیچی شاره هر شل و باکلی در ناحیه حلقوی بین دو استوانه هم مرکز که استوانه بیرونی ثابت است و استوانه درونی می چرخد و جریان محوری بر جریان دورانی سوار شده، مطالعه گردیده و روابط تنش چینشی، آهنگ چینش، توزیع لزجت و نیمرخ سرعت بررسی گردیده است. نتایج بر حسب متغیرهای بی بعد، اهنگجریان حجمی، گشتاوری که بر استوانه درونی عمل می کند و خاصیتهای شاره بیان شده اند. مولفه های محوری و شعاعی نیمرخهای سرعت نشان داده می شود، تاثیرات آهنگ جریان حجمی و گشتاور وارد بر استوانه درونی بر نیمرخهای سرعت و لزجت جالب و قابل ملاحظه اند.