مقاله هاله ارزشي واژگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: هاله ارزشي واژگان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جزم انديشي واژگاني
مقاله واژگان منفرد
مقاله سويه تاليفي واژه
مقاله هاله معنايي
مقاله محور هم نشيني
مقاله محور جانشيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آلگونه جونقاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با نفي جزم انديشي واژگاني و حضور بلامانع واژگان در شعر، اين توهم ايجاد شد که واژگان به واسطه حضور در شعر ارزشمند خواهند شد و در پي آن، سيل واژه هاي گوناگون در شعر، بدون ملاحظات شعري، از اين حرکت اصيل، گهگاهي، روندي ابتر و عقيم ساخت. اين اصل که واژگان مجاز هستند و بدون هيچ قيد و شرطي وارد شعر شوند، در عين حالي که اصلي اصيل و بنيادي بود و موجب غناي واژگاني اثر مي شد، در شيوه کاربردي خود- با چشم بستن بر سويه تاليفي واژگان – دچار خبط و خطاهايي گرديد که اهميت ويژه خود را از دست داد. از اين رو، در اين مقاله تلاش شده است تا ضمن بازانديشي اصل جزم انديشي واژگاني، آن دسته از ملاحضات شعري را که موجب اعتلاي ارزشي واژگان در شعر مي شود مورد بررسي قرار گيرد. بنابر اين، در اين مقاله ضمن نقد ارزش زيباشناختي واژگان، به چگونگي اثر گذاري بافت کلام بر ايجاد هاله معنايي پيرامون واژگان منفرد پرداخته خواهد شد. به همين منظور، با در نظر گرفتن الگوي ياکوبسني، ابتدا ارزش واژگان منفرد در محور جانشيني به محک گذاشته مي شود و به دنبال آن، چگونگي برجسته شدن واژه در محور هم نشيني مورد بررسي قرار خواهد گرفت.