مقاله هامارتوم كندروييد قفسه سينه در نوزادي: گزارش يك مورد نادر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: هامارتوم كندروييد قفسه سينه در نوزادي: گزارش يك مورد نادر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هامارتوم کندروماتوز
مقاله نوزاد
مقاله قفسه سينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالصي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: گوهردهي گلنار
جناب آقای / سرکار خانم: فرشته نژاد سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هامارتوم كندروييد قفسه سينه، تومور خوش خيم بسيار نادري است كه معمولا هنگام تولد يا در ابتداي دوران كودكي بروز مي يابد. اين بيماري غالبا به صورت يك توده قابل لمس در جدار قفسه سينه تظاهر مي يابد. در اين مطالعه، تظاهرات باليني، يافته هاي تصويربرداري و هيستوپاتولوژيك يك مورد نادر از هامارتوم كندروييد قفسه سينه در يك نوزاد گزارش مي شود.
معرفي بيمار: بيمار نوزاد پسر ۱۶ روزه اي بود كه با شكايت يك توده قابل لمس در سمت راست قدام قفسه سينه به ابعاد
۳×۵×۴ سانتي متر (cm) در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي سونوگرافي و سي تي اسكن حاكي از وجود توده بافت نرم پرعروق به ابعاد ۱۶×۲۸ ميلي متر (mm) بدون نفوذ به داخل مدياستن و فاقد مواردي همچون نكروز و كلسيفيكاسيون بود. به-دنبال جراحي توده خارج گرديد. گزارش هاي پاتولوژي نشان دهنده كندروما خوش خيم حاوي پروليفراسيون ندولار كندروسيت ها بدون تغييرات آتيپيك هسته اي و فاقد ميتوز و نكروز بود.
نتيجه گيري: علي رغم بروز بسيار نادر هامارتوم كندروييد در نوزادان، اين بيماري مي بايست به عنوان يكي از تشخيص هاي افتراقي در بررسي توده هاي قفسه سينه در نوزادان مورد توجه قرار گيرد تا با اقدامات مناسب از عوارض احتمالي همچون مشكلات تنفسي ممانعت شود. جراحي به منظور خارج كردن توده در صورت امكان، به همراه درمان محافظه كارانه معمولا نتايج درماني مناسبي دارد.