سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید حامد موسوی راد – کاغرشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی غضنفری – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فتحیان – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید روحانی – دانشجوی دکترای دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مدیریت مشتری نکات جدید استراتژی کسب و کار مدرن را نشان می دهد . در حقیقت فرآیند مدیریت مشتری (انتخاب مشتری . جذب مشتری . حفظ مشتری و رشد داد و ستد با مشتری ) جزئی از استراتژی های سازمان ها قرار گرفته اند سیستم مدیریت دانش سیستمی است که به طور روز افزونی در سازمانها در حال گسترش است . تعریف آلت رادینگ از مدیریت دانش ؛ شیوه شناسائی . در اختیار گرفتن . سازماندهی و پردازش اطلاعات جهت خلق دانش می باشد که پس از آن توزیع می شود و به عبارت دیگر در دسترس دیگران قرار می گیرد تا برای خلق دانش بیشتر کار گرفته شود تسخیر . تبدبل . به کار بستن و حفاظت از قابلیت های فرآیند دانش می باشند در این مقاله سعی گردیده است تا همبستگی میان تسخیر و تبدیل دانش با هر یک از فرآیندهای مدیریت مشتری در یک مطالعه میدانی بررسی گردد