سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیدین تیهویی – دانشگاه تبریز- دانشکده ی مهندسی برق
ایرج حسن زاده – دانشگاه تبریز- دانشکده ی مهندسی برق

چکیده:

بسیاری از الگوریتم های ارائه شده در مورد هدایت روباتهای موبایل که بر پایه مدل محیطی می باشند، کارکرد مناسبی از خود در محیط های دینامیک نشان نمی دهند. در این مقاله استراتژی جدیدی بر پایه منطق فازی ارائه شده است. اطلاعات مربوط به محل هدف و همچنین اطلاعات حاصل از دریافت سنسورها از محل موانع توسط الگوریتم خاصی برای تولید زیر- هدف ها به کار می روند و منجر به پیمایش روبات در یکی از بهینه ترین مسیرها می شود. به دلیل سادگی و قابلیت اجرایreal-time از منطق فازی برای الگوریتم ، پیشنهادی استفاده شده است. این الگوریتم توسط نرم افزارMATLAB شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده از قابلیت بالا و موثر بودناستراتژی به کار رفته حکایت می کند