سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا اسماعیل زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا، دکتری هوافضا
مهدی مرتضوی – دکتری هوافضا
ابوالقاسم نقاش – دکتری هوافضا

چکیده:

در این مقاله یک قانون هدایت صریح برای بیشینه سازی سرعت نهایی وسیله بازگردنده به جو ارائه می شود. مسیر به یک منحنی بهینه بیزیه دوبعدی درجه سه مقید شده و فرامین کنترلی با حل مسئله معکوس مرتبط با پارامترهای منحنی بیزیه، حاصل می شوند. منحنی بیزیه بهینه توسط الگوریتم ژنتیک حقیقی بدست می آید. برای تولید آنی مسیر، مسیر بهینه با تعیین نقطه کنترلی دوم منحنی بیزیه تقریب زده شده و با مسیرهای بهینه ژنتیک و هدایت تناسبی مقایسه می شود.